Käyttöehdot

Näissä ehdoissa kuvataan Asunnonvuokraus.com -verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot. Jättäessään ilmoituksen palveluun Käyttäjä (jäljempänä “Käyttäjä”) vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja noudattavansa niitä kaikessa Palvelun käytössä.

Asunnonvuokraus.com yhdistää vuokranantajat ja asunnonhakijat tarjoamalla molemmille mahdollisuuden jättää ilmoituksiaan sivustolle. Asunnonvuokraus.com ei ole asunnonvälittäjä; vuokrasopimukset tehdään vuokranantajan ja vuokralaisen toimesta ja heidän välillään. Asunnonvuokraus.com tarjoaa käyttäjille vuokrasopimuspohjan sopimusten tekoon. Vastuu tehdyn vuokrasopimuksen lainvoimaisuudessa on kuitenkin Käyttäjillä.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen ilmoituksensa (mukaan lukien kuvat) eivät ole lain tai hyvän tavan vastaisia sekä siitä, että hänellä on oikeus mainittuun toimintaan. Luomalla itselleen salasanan ja antamalla sähköpostiosoitteensa Käyttäjä voi muuttaa ilmoitustaan, poistaa sen ennen kahden kuukauden määräajan päättymistä tai jatkaa ilmoituksen voimassaoloaikaa. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti ja vastaa siitä, etteivät ne joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä on itse vastuussa kaikesta omilla tunnuksillaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palvelun ylläpitäjälle tai muille Palvelun käyttäjille.

Palveluntarjoaja omistaa kaikki oikeudet Palveluun jätettyjen ilmoitusten, sekä niihin johtavien linkkien julkaisemiseen. Palvelun ylläpitäjä pidättää itsellään oikeuden poistaa ilman eri ilmoitusta Palvelusta aineisto, joka Palvelun ylläpitäjän näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista Palvelun ylläpitäjälle, Käyttäjille tai kolmannelle taholle. Palvelun ylläpitäjällä on kaikin tavoin oikeus parantaa ja muuttaa Palvelua. Palvelun ylläpitäjällä on oikeus kohtuudella käyttää käyttäjärekisteriä ja ilmoitettuja sähköpostiosoitteita palvelun toimintaan liittyvään tarpeelliseen viestintään. Palvelun ylläpitäjä ei vastaa kolmansien osapuolien palvelusta hakemien tietojen käytöstä.

Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen Palvelun Käyttäjälle mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai Palvelussa esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista seurauksista.

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun sekä sen sisällön kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Asunnonvuokraus.comilla.